In Memoriam TÕNU TAMM

Sügaval hinges on kurbusejõgiviimase pilgenipisaraid täisvoolab kesk mõõtmatutkurbuseorgusinna kus keegiei ole veel käin’d… Heli Illipe-Sootak TÕNU TAMM 22.11.1942 – 14.08.2021 Laupäeval 14. augustil lahkus meie hulgast taevastele teatrilavadele Kuusalurahva Teatri kauaaegne juhendaja ja lavastaja Tõnu Tamm. Tõnu sündis 1942. aastal Tartus kooliõpetajate perekonnas. Ta lõpetas 1965. aastal Tallinna Riikliku Konservatooriumi lavakunstikateedri legendaarses 2. lennus, mille…

SÕNUMITOOJA: Kuu­sa­lu­rah­va Tea­ter män­gib „Põr­gu­põh­ja uut Va­na­pa­ga­nat“

Ees­ti Va­ba­rii­gi ee­lõh­tul, pü­ha­päe­val, 23. veeb­rua­ril esie­ten­dus Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas Kuu­sa­lu­rah­va Teat­ri se­ni pi­kem ja näit­le­ja­te suu­ri­ma koos­sei­su­ga la­va­tükk – An­ton Han­sen Tamm­saa­re „Põr­gu­põh­ja uus Va­na­pa­gan“. Näit­le­jaid on 14. La­vas­tus on kol­me vaa­tu­se ja ka­he va­hea­ja­ga, kes­tab koos va­heae­ga­de­ga 3 tun­di ja 45 mi­nu­tit. Eri­li­seks teeb la­vas­tu­se ka ise­moo­di sea­tud män­gua­la, kus li­saks la­va­le käib te­ge­vus…

SÕNUMITOOJA: ENN KIRS­MAN tu­li pub­li­ku et­te täis­pi­ka mo­noe­ten­du­se­ga

„Kaks nä­da­lat ta­ga­si ar­va­sin, et se­da esie­ten­dust ei tu­le. Teks­ti on pal­ju, pol­nud veel peas ja jäin ka hai­geks. Aga esie­ten­dus Kuu­sa­lus oli väl­ja kuu­lu­ta­tud, Keh­ras eten­dus kok­ku le­pi­tud. Et kui ju­ba or­ga­ni­see­ri­tud, siis peab tükk väl­ja tu­le­ma,“ kom­men­tee­ris Enn Kirs­man ja li­sas, et pä­rast pü­ha­päe­vast esie­ten­dust on ene­se­tun­ne hea. Li­saks ree­deõh­tu­se­le lä­bi­män­gi­mi­se­le esi­tas ta…

Esietendus Andrus Kivirähu “Aabitsa kukk”

Laupäeval 24.11 ja pühapäeval 25.11 esietendus Kuusalu rahvamajas Andrus Kivirähu monoloog “Aabitsa kukk”, mille lavastas Tõnu Tamm ning kus ainukest osa – Mauno Truupi, meest kes on käinud tervelt kaheksa aastat esimeses klassis ning kelle ainukesteks ja tõelisteks kaaslasteks ning teenäitajtaks on tema aabits ja onu Paul – mängib Enn Kirsman. Idee mononäidendi lavale toomiseks…