ARMASTUS, PULM JA ABIELU (2018)

ehk Tulusaks Juhatuseks ja Lõbusaks Ajawiiteks Noore-Rahwale

on üks lõbus-õpetlik laulumäng XIX sajandi lõpu / XX sajandi alguse nii-öelda uute rahvalaulude saatel, mis 1970-del aastatel Kilweti Kaareli ja Tamme Tõnu poolt rahwa sekka toodud ja kuulsaks lauldud  ja nüüd sellesama Tamme Tõnu poolt Adolf Rühka näpunäidete põhjal lawale seatud ning Kuusalurahwa Teateri osalusel awalikult ette kantud saawad. Kuna 2018. aastal tähisame Eesti Wabariigi 100. ja Kuusalu walla 80. sünnipäeva, on lawastus pühendatud just nendele tähtpäevadele.

Lawastuse teksti on koostanud Tõnu Tamm, kasutades selleks enam kui saja aasta taguseid eneseabiõpikuid, mille pealkirjad kõnelevad enda eest ise: “Abielu Katekismus ehk  Üleüldised märkused ja arwamised selle kunsti kohta, kuidas abielus õige õnnelikuks saada” (Viljandi 1909); “Armastus, kihlus, pulm ja abielu ehk Nõuandja armastajatele naesterahwastele” (Pärnu 1908); “Kuidas omandan ma Meeldiwat wälimust ja head ümberkäimist? ehk Juhatus, kuidas isiklikkusid wigasid ja puudusi parandada” (Pärnu 1909); “Kunst elada, armastada ja armastatud saada ehk Tulusaks juhatuseks ja lõbusaks ajawiiteks noore rahwale kirjutatud” (Rakvere 1895) ja “Saladus, kudas neidude südameid ära wõita” (Viljandi 1906). Säilitamaks Eesti kultuurilugu lasksime kõik eespool loetletud raamatud digitaliseerida, et huvilised nendega vabalt tutvuda saaksid.

Lavastuses lööb kaasa peaaegu terve trupp – kokku 11 inimest. See on ühe vaheajaga ning kestab kokku pisut üle kahe tunni. Etendus käib paralleelselt nii lawal kui saali põrandal. Etenduse mängimiseks wabas õhus on Kuusalurahwa Teatril olemas nii telk (mis täidab lawa ülesannet) kui heliwõimendus ja walgustipark. Meil on isegi olemas elektrigeneraator, et saaksime tükki mängida tõepoolest kus iganes.

Esisetendusel, mis toimus 23. veebruaril 2018. aastal Kuusalu rahvamajas, käisid kohal ka Kuusalu Kroonika (Raul Valgiste), kes valmistas sellest uudisloo, mille vaatamiseks kliki juuresoleval pildil:

KuusaluKroonika

ning Sõnumitooja ajakirjanik Ere Uibo, kes tegi hulga fotosid (kliki et näha albumit) ja kirjutas 28. veebruari ajalehte arvustuse (kliki, et lugeda artiklit).

Veel enamate piltide, mis on üles võetud Toomas Olli poolt 7. oktoobril 2018.a Kuusalu rahvamajas toimunud 12-ndal etendusel, vaatamiseks kliki aga järgneval fotol

Etendus-19