PROOVISAALIS

«Armastus, pulm ja abielu ehk Tulusaks Juhatuseks ja Lõbusaks Ajawiiteks Noore-Rahwale»

Kuna 2018. aastal tähisame Eesti Wabariigi 100. ja Kuusalu walla 80. sünnipäeva, siis plaanime hooajal 2017/2018 tulla välja «ajakohase» omaloomingulise lawastusega «Armastus, pulm ja abielu ehk Tulusaks Juhatuseks ja Lõbusaks Ajawiiteks Noore-Rahwale».

Sellest tuleb üks lõbus-õpetlik laulumäng XIX sajandi lõpu / XX sajandi alguse nii-öelda uute rahvalaulude saatel, mis 1970-del aastatel Kilweti Kaareli ja Tamme Tõnu poolt rahwa sekka toodud ja kuulsaks lauldud  ja nüüd sellesama Tamme Tõnu poolt Adolf Rühka näpunäidete põhjal lawale seatud ning Kuusalurahwa Teateri osalusel awalikult ette kantud saab.

Lawastuse teksti on koostanud Tõnu Tamm, kasutades selleks enam kui saja aasta taguseid eneseabiõpikuid, mille pealkirjad kõnelevad enda eest ise: “Abielu Katekismus ehk  Üleüldised märkused ja arwamised selle kunsti kohta, kuidas abielus õige õnnelikuks saada” (Viljandi 1909); “Armastus, kihlus, pulm ja abielu ehk Nõuandja armastajatele naesterahwastele” (Pärnu 1908); “Kuidas omandan ma Meeldiwat wälimust ja head ümberkäimist? ehk Juhatus, kuidas isiklikkusid wigasid ja puudusi parandada” (Pärnu 1909); “Kunst elada, armastada ja armastatud saada ehk Tulusaks juhatuseks ja lõbusaks ajawiiteks noore rahwale kirjutatud” (Rakvere 1895) ja “Saladus, kudas neidude südameid ära wõita” (Viljandi 1906). Säilitamaks Eesti kultuurilugu lasksime kõik eespool loetletud raamatud digitaliseerida, et huvilised nendega vabalt tutvuda saaksid.

Järgnevalt kaks stiilinäidet Tõnu ja Kaarli esituses, mis erinevad (oluliselt?) sellest, mis meie poolt ette kantud saawad.

 

Advertisements