SÕNUMITOOJA: Kuu­sa­lu­rah­va Tea­ter män­gib „Põr­gu­põh­ja uut Va­na­pa­ga­nat“

Ees­ti Va­ba­rii­gi ee­lõh­tul, pü­ha­päe­val, 23. veeb­rua­ril esie­ten­dus Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas Kuu­sa­lu­rah­va Teat­ri se­ni pi­kem ja näit­le­ja­te suu­ri­ma koos­sei­su­ga la­va­tükk – An­ton Han­sen Tamm­saa­re „Põr­gu­põh­ja uus Va­na­pa­gan“. Näit­le­jaid on 14. La­vas­tus on kol­me vaa­tu­se ja ka­he va­hea­ja­ga, kes­tab koos va­heae­ga­de­ga 3 tun­di ja 45 mi­nu­tit. Eri­li­seks teeb la­vas­tu­se ka ise­moo­di sea­tud män­gua­la, kus li­saks la­va­le käib te­ge­vus…

SÕNUMITOOJA: ENN KIRS­MAN tu­li pub­li­ku et­te täis­pi­ka mo­noe­ten­du­se­ga

„Kaks nä­da­lat ta­ga­si ar­va­sin, et se­da esie­ten­dust ei tu­le. Teks­ti on pal­ju, pol­nud veel peas ja jäin ka hai­geks. Aga esie­ten­dus Kuu­sa­lus oli väl­ja kuu­lu­ta­tud, Keh­ras eten­dus kok­ku le­pi­tud. Et kui ju­ba or­ga­ni­see­ri­tud, siis peab tükk väl­ja tu­le­ma,“ kom­men­tee­ris Enn Kirs­man ja li­sas, et pä­rast pü­ha­päe­vast esie­ten­dust on ene­se­tun­ne hea. Li­saks ree­deõh­tu­se­le lä­bi­män­gi­mi­se­le esi­tas ta…

Esietendus Andrus Kivirähu “Aabitsa kukk”

Laupäeval 24.11 ja pühapäeval 25.11 esietendus Kuusalu rahvamajas Andrus Kivirähu monoloog “Aabitsa kukk”, mille lavastas Tõnu Tamm ning kus ainukest osa – Mauno Truupi, meest kes on käinud tervelt kaheksa aastat esimeses klassis ning kelle ainukesteks ja tõelisteks kaaslasteks ning teenäitajtaks on tema aabits ja onu Paul – mängib Enn Kirsman. Idee mononäidendi lavale toomiseks…

2018/19 hooajal valmib kaks uuslavastust

Avame siinkohal Kuusalurahva Teatri 2018/2019 hooaja plaane. Hetkel on proovisaalis töös kaks uut lavastust: 1) Kui Jumal tahab ja me elame, siis peaks novembri teises pooles valmima Andrus Kivirähu monoetendus “Aabitsakukk” – Kuusalu rahvamaja saal on juba reserveeritud, esietenduse peolaud ja järelpeoks ansambelgi tellitud … aga hetkel veel kuupäeva avalikult välja ei hõika. Kaagutame siis kui aabitsakukk…