KUUSALU KROONIKA: Lumine vaikus on Eestimaa üle

Eesti Vabariigi 104. aastapäevaks valminud luulepõimik, mille pani kokku eesti luuletajate talveluuletusest Elvi Reinvald. Põimik moodustab ühe osa Kuusalu Vallavalitsuse tellimusel valminud kontsertfilmist „EV104 Kuusalu vallas“. Filmis esinevad Eesti Vabariigi 104. aastapäeva puhul 13 Kuusalu valla kultuurikollektiivi ja valla nelja kooli õpilased laulude ja tantsudega ning loevad luuletusi. Esinemised salvestas ning monteeris filmiks MTÜ Kuusalu…

KUUSALU KROONIKA: Põrgupõhja uus vanapagan (I vaatus)

Tõnu Tamme kümnenda, Kuusalurahva Teatriga viimaseks jäänud lavastuse esimene vaatus A. H. Tammsaare kolmevaatuselisest näidendist “Põrgupõhja uus vanapagan”. Inststeneeris Tõnu Tamm. Esietendus 23.02.2020 Kuusalu rahvamajas. Salvestatud 27.09.2020. Ülesvõte ja montaaž Kuusalu Kroonika (Raul Valgiste) Lavastuse ja video valmimist toetas Kuusalu vald. Loodetavasti õnnestub millalgi, kui jälle publiku ees mängida ja seeläbi raha koguda saame, tuua…

In Memoriam TÕNU TAMM

Sügaval hinges on kurbusejõgiviimase pilgenipisaraid täisvoolab kesk mõõtmatutkurbuseorgusinna kus keegiei ole veel käin’d… Heli Illipe-Sootak TÕNU TAMM 22.11.1942 – 14.08.2021 Laupäeval 14. augustil lahkus meie hulgast taevastele teatrilavadele Kuusalurahva Teatri kauaaegne juhendaja ja lavastaja Tõnu Tamm. Tõnu sündis 1942. aastal Tartus kooliõpetajate perekonnas. Ta lõpetas 1965. aastal Tallinna Riikliku Konservatooriumi lavakunstikateedri legendaarses 2. lennus, mille…

SÕNUMITOOJA: Kuu­sa­lu­rah­va Tea­ter män­gib „Põr­gu­põh­ja uut Va­na­pa­ga­nat“

Ees­ti Va­ba­rii­gi ee­lõh­tul, pü­ha­päe­val, 23. veeb­rua­ril esie­ten­dus Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas Kuu­sa­lu­rah­va Teat­ri se­ni pi­kem ja näit­le­ja­te suu­ri­ma koos­sei­su­ga la­va­tükk – An­ton Han­sen Tamm­saa­re „Põr­gu­põh­ja uus Va­na­pa­gan“. Näit­le­jaid on 14. La­vas­tus on kol­me vaa­tu­se ja ka­he va­hea­ja­ga, kes­tab koos va­heae­ga­de­ga 3 tun­di ja 45 mi­nu­tit. Eri­li­seks teeb la­vas­tu­se ka ise­moo­di sea­tud män­gua­la, kus li­saks la­va­le käib te­ge­vus…